ขั้นตอนการเปิดบริษัทในประเทศไทย

การเปิดบริษัทในประเทศไทยเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน ต่อไปนี้คือขั้นตอนหลักๆ ที่คุณต้องทำ

วางแผนธุรกิจ

เปิดบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์และธุรกิจหลักของบริษัท

วิเคราะห์ตลาดและการแข่งขัน

เลือกประเภทของบริษัท

เปิดบริษัทประกอบธุรกิจในรูปแบบไหน (บริษัทจำกัด, บริษัทห้ามขาย, บริษัทมหาชน, ฯลฯ)

เลือกชื่อบริษัท

ตรวจสอบความพร้อมในการใช้ชื่อ

เปิดบริษัทลงทะเบียนชื่อบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน

จัดทำเอกสาร

จัดทำบันทึกการประชุมสถานประกอบการ

จัดทำนิติกรรมสัญญาจ้างงาน

จัดทำสัญญาขายหุ้น (กรณีบริษัทจำกัด)

ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัท

เปิดบริษัทยื่นเอกสารจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน

จ่ายค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

จัดตั้งหน่วยงานบัญชี

จัดตั้งระบบบัญชีและการเงิน

เปิดบริษัทเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบริษัท

ขอสิทธิ์ทำธุรกรรมออนไลน์ (E-commerce Registration)

สมัครสิทธิ์ทำธุรกรรมออนไลน์ (กรณีที่ต้องการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)

จัดทำประกันสุขภาพและประกันสังคม

สมัครประกันสุขภาพและประกันสังคมให้กับพนักงาน

ประกาศในหนังสือพิมพ์

เปิดบริษัทประกาศในหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งให้ทราบสาธารณชนเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท

สร้างซอฟต์แวร์บัญชี

สร้างระบบบัญชีเพื่อทำงานทางการเงินของบริษัท

ขั้นตอนเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายและกฎหมายปัจจุบัน เปิดบริษัทควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่รับผิดชอบในการจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย https://www.aerowingroup.com/