best massage in Bangkok การนวดเพื่อสุขภาพ

การนวดเป็นรูปแบบของการบำบัดรักษาโรคที่เก่าแก่  ซึ่งจะช่วยผ่อนคลาย  และทำให้ร่างกายปราศจากความเครียด  รู้สึกปลอดโปร่งขึ้นการนวดจะทำให้กล้ามเนื้อกระชับและเป็นการกระตุ้นเส้นประสาท  การไหลเวียนของเลือดและเป็นการขจัดสารพิษในระบบต่อมน้ำเหลือง  การนวดไม่เพียงแต่ให้ความผ่อนคลายเท่านั้น การนวดของเราhttp://www.bangkokverbenamassage.com/    ยังเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างกันและกันอีกด้วย

ปัจจุบันการนวดยังนำศาสตร์อื่นๆ  เข้ามาช่วยในการนวดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เช่น นวดด้วยครีม  เพื่อคลายกล้ามเนื้อหรือเพื่อบำบัดโรค  นวดด้วยครีมหรือโลชั่นบำรุงผิว  เพื่อความงาม  และนวดด้วยนำน้ำมันหอมระเหยเพื่อให้ผ่อนคลายสบายใจขึ้น สำหรับการนวดที่นำมาใช้ควบคู่กับน้ำมันหอมระเะหยนั้นมีด้วยกันหลายตำรับ  ซึ่งมีที่มาแตกต่างกันไป

Thai massage หรือ การนวดแผนไทยโบราณ

ซึ่งการนวดเป็นศาสตร์และศิลป์สาขาหนึ่งของการแพทย์แผนโบราณไทย best massage in Bangkok  การนวดแผนไทยจะเป็นการนวดที่มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง  เพราะผู้ที่ทำการนวดจะต้องมีความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่แตกต่างจาการนวดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการนวดโดยการกด การคลึง การดัดดึง การประคบ  โดยการใช้ฝ่ามือและนิ้วกดตามจุดที่สำคัญต่างๆ บริเวณกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเส้นเอ็นทั้งร่างกาย  อีกทั้งยังรวมไปถึงเทคนิคการนวดให้กับผู้สูงอายุในการยืดเส้นและการงอตัว เพื่อลดความอ่อนล้าและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  ในขณะเดียวกันยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นอีกด้วย  การนวดไทยได้รับการสืบทอดมามากกว่าหนึ่งพันปี  ซึ่งการนวดอย่างถูกวิธีเป็นประจำ  จะเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตทั้งร่างกาย ยืดเส้นเอนที่ตึงให้หย่อนลง  ทำให้กล้ามเนื้อที่ตึงเครียดจากชีวิตประจำวันผ่อนคลาย  และรักษาความยืดหยุ่นของข้อต่อไม่ให้ติดขัด  ทั้งยังช่วยให้การทำงานของเนื้อเยื่อต่างๆดีขึ้น การนวดจึงมีผลในการสร้างเสริมสุขภาพ และทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น