ข้อดีของการติดตั้งระบบนิวเมติกภายในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีนิวแมติกส์เป็นคำที่หมายถึงการใช้ก๊าซอัดความดันเพื่อสร้างการเคลื่อนที่เชิงกลนิวเมติกเทคโนโลยีนี้ใช้ในการตั้งค่าอุตสาหกรรมหลายแห่งนิวเมติกโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ถูกอัดด้วยอากาศอัดหรือก๊าซเฉื่อยต่อไปนิวเมติกเราจะพิจารณาข้อดีหลักที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนิวเมติกส์อากาศที่ใช้จริงภายในอุปกรณ์นิวเมติกเหล่านี้จะถูกทำให้แห้ง เมื่ออากาศแห้งจะปราศจากความชื้น เมื่อไม่มีความชื้นในอากาศนิวเมติกก็ไม่สามารถสร้างปัญหาให้กับชิ้นส่วนภายในภายในระบบได้ นอกจากนี้ยังมีการเติมน้ำมันหรือสารหล่อลื่นอื่นๆ

นิวเมติกเพื่อลดผลกระทบจากแรงเสียดทาน

นิวเมติกเนื่องจากอุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ระบบอากาศนิวเมติกจึงค่อนข้างเรียบง่ายในการออกแบบและต้องการวัสดุราคาไม่แพงเพื่อใช้งานนิวเมติกเป็นผลให้สามารถป้อนการผลิตจำนวนมากเพื่อสร้างระบบนิวแมติกนิวเมติกวิธีนี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเงินได้มากข้อได้เปรียบทางเทคนิคที่สำคัญทำให้เครื่องมือนิวแมติกส์มีความเกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานิวเมติกข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งคือความปลอดภัยโดยรวมที่ยังคงพบได้ในเครื่องมือภาคสนามที่ใช้ลมนิวเมติกข้อได้เปรียบนี้เกี่ยวข้องกับความสามารถของระบบนิวแมติกส์ในการทำงานโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า หากไม่มีไฟฟ้า ก็จะไม่เกิดอันตรายจากประกายไฟนิวเมติก

เมื่อไม่มีประกายไฟนิวเมติกความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้หรือการระเบิดในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมของคุณจะลดลงอย่างมากนอกจากนี้นิวเมติกเครื่องมือนิวแมติกส์เฉพาะทางบางชนิดยังสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิสูงและการแผ่รังสีสูงนิวเมติกนี่เป็นข้อได้เปรียบเนื่องจากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะไม่สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้หากไม่มีการทำงานซ้ำเพื่อชุบแข็งนิวเมติกแม้ว่าคุณจะชุบแข็งเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ได้คุณลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของระบบนิวแมติกส์คือความสามารถพิเศษในการทำงานต่อไปภายใต้ไฟฟ้าขัดข้อง สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากภาชนะที่เก็บอากาศอัดไว้นิวเมติก

นิวเมติกสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะที่ทำให้มอเตอร์ขัดข้อง

นิวเมติกแม้ว่ามอเตอร์จะไม่ทำงานนิวเมติกเครื่องก็ยังสามารถทำงานได้โดยใช้ลมอัดที่เก็บไว้นี้นอกจากนี้หากท่อหรือวาล์วรั่วด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรืออัคคีภัยเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ไฮดรอลิกนิวเมติก อุปกรณ์นิวแมติกส์มีความได้เปรียบด้านต้นทุนเนื่องจากอุปกรณ์ไฮดรอลิกจะมีราคาสูงกว่าอุปกรณ์นิวแมติกถึงสองเท่า นอกจากนี้ เมื่อคุณเปรียบเทียบต้นทุนใน

การติดตั้งระบบนิวแมติกส์น้ำอัตโนมัติกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั่วไปนิวเมติก คือการประหยัดต้นทุนโดยใช้นิวแมติกส์ก็มีความสำคัญเช่นกันนิวเมติกค่าปิดและเปิดทำงานได้ดีกับระบบนิวเมติกเนื่องจากความสามารถในการรักษาสภาวะแรงดันเกินนิวเมติกนอกจากนี้แอคชูเอเตอร์แบบนิวแมติกยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและจะทำงานโดยไม่ต้องบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยตลอดอายุการใช้งานของแอคชูเอเตอร์นิวเมติก