ท่อ ppr สำหรับทุกประเทศที่ต้องการน้ำ

เหตุใดจึงไม่มีใครคิดวิธีจัดหาน้ำอย่างถาวรให้กับประเทศเหล่านั้นที่ไม่มีน้ำประปาคงที่ ฉันเชื่อว่าควรมีวิธีที่จะนำแหล่งน้ำถาวรไปยังประเทศที่ไม่มีแหล่งน้ำให้พึ่งพา การหาแหล่งน้ำถาวรจะกลายเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับผู้นำของทุกประเทศ ฉันต้องการทราบว่ามีวิธีใดบ้างที่จะส่งน้ำจืดทุกวันไปยังประเทศที่หิวโหยเหล่านี้ ฉันเชื่อว่าสิ่งนี้จะได้ผลหากมีการนำคนมืออาชีพเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ ฉันไม่ใช่ช่างประปามืออาชีพมากนัก แต่ฉันรู้ว่ามีท่อที่สามารถต่อท่อน้ำที่จำเป็นสำหรับประเทศร้อนเหล่านี้ที่ไม่มีท่อ ppr ในระยะยาว

นี่เป็นโครงการที่คุ้มค่าที่จะมีส่วนร่วมสำหรับบริษัทท่อ ppr

ที่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ ฉันคิดว่าการประปาถาวรจะช่วยผู้คนในประเทศที่ต้องการแหล่งน้ำถาวร ฉันเชื่อว่าโครงการท่อขนาดใหญ่ที่มีขนาดท่อ ppr ที่เหมาะสมคุณสามารถแยกท่อขนาดเล็กเพื่อจัดหาหมู่บ้านแยกกันได้ โครงการนี้จะต้องใช้ความต้องการน้ำจากประเทศที่แห้งแล้งที่สุดที่ต้องการน้ำต้องมีวิธีจัดหาน้ำดื่มอย่างถาวรและน้ำสำหรับอาบน้ำด้วย ฉันเชื่อว่านี่จะเป็นความสำเร็จของชีวิตในการจัดหาน้ำสำหรับปลูกผักและผลไม้ไปยังประเทศที่ไม่มีแหล่งอาหารตามธรรมชาติฉันรู้ว่าถ้าผู้คนสามารถสูบน้ำมันได้ทั่วโลกจะต้องมีวิธีการเดียวกันกับที่ที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ฉันไม่เพียงแต่เชื่อว่าสิ่งนี้สามารถทำได้ แต่ต้องให้ความสำคัญสูงสุดในการเริ่มต้น มีความต้องการงานท่อ ppr นี่เป็นโครงการที่คุ้มค่ากับทุกประเทศที่ลงทุนเพื่อจัดหาแหล่งน้ำถาวรไปยังสถานที่ต่างๆ เช่นแอฟริกาใต้และประเทศซูดาน ฉันเชื่อว่าสามารถตั้งค่าเส้นท่อด้วยการพิมพ์สีน้ำเงินเพื่อแสดงตำแหน่งและวิธีการวางท่อ มีกี่ชีวิตที่สูญเสียทุกวันที่คนเหล่านี้ไม่มีแหล่งน้ำสะอาดที่สะอาดต่อเนื่องเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน

ฉันเชื่อว่ายังมีคำตอบในระยะสั้น

สำหรับการจ่ายน้ำในขณะที่มีการใช้สายน้ำถาวร ฉันรู้ว่าบริษัทต่างๆ สร้างเรือบรรทุกน้ำมันที่มีน้ำมันมากกว่าแปดแสนแกลลอนเหตุใดบริษัทต่างๆ ท่อ ppr ขนาดใหญ่เพื่อบรรทุกน้ำสะอาดจำนวนมากไปยังประเทศที่ถูกทำลายด้วยความร้อนเหล่านี้ ฉันเชื่อว่าการสร้างเรือบรรทุกน้ำมันแบบนี้ด้วยระบบกรองเพื่อทำให้น้ำบริสุทธิ์เมื่อมาถึง ผู้คนจะตระหนักได้หรือไม่ว่าสามารถจัดหาน้ำให้กับประเทศที่หิวโหยเหล่านี้ได้มากแค่ไหน ฉันเชื่อว่าถ้าสิ่งนี้สามารถทำได้ด้วยน้ำมันและก๊าซจะต้องมีการหลีกเลี่ยงเพื่อทำเพื่อคนที่ต้องการน้ำประปาที่สะอาด

ฉันคิดว่าคำถามต่อไปคือรัฐบาลจะทุ่มเงินที่จำเป็นมากเพื่อจัดหาท่อ ppr ให้คนเหล่านี้หรือไม่ คนเหล่านี้และลูก ๆ จำนวนมากเสียชีวิตจากการขาดน้ำสะอาดเพื่อปลูกอาหาร ฉันรู้ว่าสิ่งนี้สามารถทำได้คำถามคือเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ต้องการจะมาจากไหนฉันหวังว่าทุกประเทศจะลงทุนในโครงการนี้ในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยุติการเสียชีวิตประจำวันของผู้คนและลูก ๆ จำนวนมาก นี่ไม่ใช่แค่การลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีกว่านี่คือคำตอบของการจัดหาท่อ ppr ระยะยาวสำหรับผู้ที่เสียชีวิตทุกวัน คนท่อก๊าซและน้ำมันสำหรับคนที่จะขับรถทำไมไม่ท่อน้ำ